MILANO

PESTO BASE, DOUBLE SMOKED BACON, BUTTON MUSHROOM, GOAT CHEESE,
MOZZARELLA CHEESE

*PIZZA DOUGH IS MADE FRESH IN HOUSE USING ORGANIC FINE DOPPIO ZERO ‘00’
FLOUR

DIAVOLA

TOMATO SAUCE, SPICY SAUSAGE, HOT PEPPER, MUSHROOM, MOZZARELLA
CHEESE

TUSCANY

TOMATO SAUCE, PORTOBELLO MUSHROOM, GRILLED CHICKEN, ROASTED RED
PEPPER, PESTO, GOAT CHEESE, MOZZARELLA CHEESE